По указу Председателя Верховного Меджлиса Нахчыванской Автономной Республики, 17 февраля 2011 года был создан Центр Нахчывановедения Верховного Меджлиса Нахчыванской Автономной Республики.
     

İctimai və humanitar elmlər

 
 
Название книги: Enerji təhlükəsizliyinin beynəlxalq-hüquqi problemləri  
Автор:  Talıbov Seymur
Тема: İctimai və humanitar elmlər/Dövlət və hüquq. Hüquq elmləri
Издательство: Naxçıvan,Əcəmi
Количество сраниц: 264
Язык: Azərbaycan dili
Год издания: 2017
Информация: Monoqrafiyada Xəzər hövzəsi regionunda enerji təhlükəsizliyi, bu sahədə yaranan problemlərin beynəlxalq hüquqi vasitələrlə həllində dövlətlərin əməkdaşlığının xüsusiyyətləri tədqiq edilir. Bununla yanaşı, əsərdə Azərbaycan Respublikasının Avropa İttifaqının enerji təhlükəsizliyi mexanizminin qurulması və səmərəli fəaliyyət göstərməsində vacib yer tutması vurğulanır və tərəflər arasında bu sahədə əməkdaşlığın hüquqi tənzimlənməsinin əsas parametrləri müəyyənləşdirilir. Monoqrafiyada həmçinin Xəzər hövzəsi regionunda enerji təhlükəsizliyinin təmin edilməsi üzrə beynəlxalq əməkdaşlığın həyata keçirilməsində Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyi araşdırılır və Azərbaycan Respublikasının enerji təhlükəsizliyi siyasətində Naxçıvan Muxtar Respublikasının yeri və mövqeyi müəyyən edilir.
Количество обращений: 19