По указу Председателя Верховного Меджлиса Нахчыванской Автономной Республики, 17 февраля 2011 года был создан Центр Нахчывановедения Верховного Меджлиса Нахчыванской Автономной Республики.
     

Kənd və meşə təsərrüfatı

 
 
Название книги: Naxçıvan Muxtar Respublikasının gilas və albalı genofondu  
Автор:  Bağırov Orxan, Talıbov Tariyel
Тема: Kənd və meşə təsərrüfatı/Bitkiçilik
Издательство: Bakı,Elm və təhsil
Количество сраниц: 180
Язык: Azərbaycan dili
Год издания: 2013
Информация: Monoqrafiyada Naxçıvan Muxtar Respublikasında mövcud olan gilas və albalının növ, sort və formalarının bioloji xüsusiyyətləri tam şəkildə öyrənilmişdir.
Количество обращений: 19