По указу Председателя Верховного Меджлиса Нахчыванской Автономной Республики, 17 февраля 2011 года был создан Центр Нахчывановедения Верховного Меджлиса Нахчыванской Автономной Республики.
     

Kənd və meşə təsərrüfatı

 
 
Название книги: Naxçıvan Muxtar Respublikası şəraitində yumşaq buğdanın seleksiyası və toxumçuluğu  
Автор:  Fətullayev Pərviz
Тема: Kənd və meşə təsərrüfatı/Bitkiçilik
Издательство: Bakı,Müəllim
Количество сраниц: 162
Язык: Azərbaycan dili
Год издания: 2016
Информация: Monoqrafiyada coğrafi mənşəyinə, həyat tərzinə, növmüxtəlifliyinə görə fərqlənən yumşaq buğdanın sort nümunələrinin muxtar respublika ərazisində təsərrüfat əhəmiyyətli əlamətlərinə, eləcə də bioloji xüsusiyyətlərinə görə öyrənilməsindən, qiymətləndirilməsindən, müqayisəli xarakteristikasından bəhs edilmişdir.
Количество обращений: 19