По указу Председателя Верховного Меджлиса Нахчыванской Автономной Республики, 17 февраля 2011 года был создан Центр Нахчывановедения Верховного Меджлиса Нахчыванской Автономной Республики.
     

Kənd və meşə təsərrüfatı

 
 
Название книги: Naxçıvan Muxtar Respublikasının yabanı alma və armud növləri  
Автор:  Talıbov Tariyel, İbrahimov Ənvər
Тема: Kənd və meşə təsərrüfatı/Bitkiçilik
Издательство: Naxçıvan,Əcəmi
Количество сраниц: 48
Язык: Azərbaycan dili
Год издания: 2007
Информация: Kitabçada Naxçıvan Muxtar Respublikası ərazisində yayılmış yabanı alma və armud növlərinin təyinedici cədvəli, onların təbii ehtiyatı, istifadə perspektivləri, mühafizəsi və introduksiyası verilmişdir.
Количество обращений: 19