По указу Председателя Верховного Меджлиса Нахчыванской Автономной Республики, 17 февраля 2011 года был создан Центр Нахчывановедения Верховного Меджлиса Нахчыванской Автономной Республики.
     

Mədəniyyət.Elm.Maarif

 
 
Название книги: Naxçıvan Muxtar Respublika kitabxanalarının təşəkkülü və inkişaf tarixi  
Автор:  İsmayılova Nəzakət
Тема: Mədəniyyət. Elm. Maarif/Kitabxana işi.Kitabxanaşünaslıq. Biblioqrafiya. Biblioqrafiyaşünaslıq
Издательство: Naxçıvan,Əcəmi
Количество сраниц: 256
Язык: Azərbaycan dili
Год издания: 2021
Информация: Dərs vəsaitində ilk dəfədir ki, dəyərli sahələrdən biri olan Naxçıvan Muxtar Respublika kitabxanalarının tarixi araşdırılaraq elmi təhlilini almışdır. Respublikamızın ərazisində yerləşən kitabxanaların təşəkkül tarixinə nəzər salınmış, keçdiyi inkişaf mərhələləri bugünkü inkişaf mərhələsinə kimi araşdırılmışdır.
Количество обращений: 19