По указу Председателя Верховного Меджлиса Нахчыванской Автономной Республики, 17 февраля 2011 года был создан Центр Нахчывановедения Верховного Меджлиса Нахчыванской Автономной Республики.
     

Kənd və meşə təsərrüfatı

 
 
Название книги: Naxçıvan Muxtar Respublikasının Ampeloqrafiyası  
Автор:  Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının Naxçıvan Bölməsi
Тема: Kənd və meşə təsərrüfatı/Bitkiçilik
Издательство: Naxçıvan,Əcəmi
Количество сраниц: 586
Язык: Azərbaycan dili
Год издания: 2012
Информация: Kitab Naxçıvan Muxtar Respublikasında tarixən kənd təsərrüfatının əsas sahələrindən biri olan üzümçülükdən, üzüm sortlarının yaranması və becərilməsindən bəhs edir. Üzüm sortlarının qədim tarixi yerlər və toponimlər ilə adlandırılması, regionun aborigen meyvə və giləmeyvə bitkilərinin sort müxtəlifliyinin araşdırılması, nadir sortların bərpası geniş şəkildə verilmişdir.
Количество обращений: 19