По указу Председателя Верховного Меджлиса Нахчыванской Автономной Республики, 17 февраля 2011 года был создан Центр Нахчывановедения Верховного Меджлиса Нахчыванской Автономной Республики.
     

Səhiyyə.Tibb elmləri

 
 
Название книги: Naxçıvan səhiyyəsinin təşəkkülü, inkişaf və tərəqqisi  
Автор:  Əsgərov Hüseyn, Cəfərov Süleyman
Тема: Səhiyyə. Tibb elmləri/Daxili xəstəliklər
Издательство: Naxçıvan,Əcəmi
Количество сраниц: 224
Язык: Azərbaycan dili
Год издания: 2015
Информация: Kitabda muxtariyyətdən öncə və sonrakı dövrlərdə xüsusən müstəqillik illərində Naxçıvanda səhiyyənin inkişafı xronoloji şəkildə öz əksini tapmışdır.
Количество обращений: 19