По указу Председателя Верховного Меджлиса Нахчыванской Автономной Республики, 17 февраля 2011 года был создан Центр Нахчывановедения Верховного Меджлиса Нахчыванской Автономной Республики.
     

İctimai və humanitar elmlər

 
 
Название книги: Mister Hemferin xatirələri  
Автор:  (Müəllifi yoxdur)
Тема: İctimai və humanitar elmlər/Dövlət və hüquq. Hüquq elmləri
Издательство: Москва,"Славянский дом книги"
Количество сраниц: 82
Язык: Azərbaycan dili
Год издания: 2003
Информация: Kitabda vaxtilə İngiltərənin Müstəmləkələrə Nəzarət Nazirliyi tərəfindən müsəlman ölkələrinə casusluq məqsədilə göndərilmiş Mister Hemferin xatirələri verilmişdir.
Количество обращений: 19