По указу Председателя Верховного Меджлиса Нахчыванской Автономной Республики, 17 февраля 2011 года был создан Центр Нахчывановедения Верховного Меджлиса Нахчыванской Автономной Республики.
     

İctimai və humanitar elmlər

 
 
Название книги: Milli dəyərlərimiz rəsmi sənədlərdə  
Автор:  Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisi
Тема: İctimai və humanitar elmlər/Dövlət və hüquq. Hüquq elmləri
Издательство: Naxçıvan,Əcəmi
Количество сраниц: 56
Язык: Azərbaycan dili
Год издания: 2019
Информация: Kitabda Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisinin Sədrinin sərəncamları verilmişdir.
Количество обращений: 19