По указу Председателя Верховного Меджлиса Нахчыванской Автономной Республики, 17 февраля 2011 года был создан Центр Нахчывановедения Верховного Меджлиса Нахчыванской Автономной Республики.
     

İctimai və humanitar elmlər

 
 
Название книги: Naxçıvan Muxtar Respublikası Mərkəzi Seçki Komissiyasının bülleteni  
Автор:  Naxçıvan Muxtar Respublikası Mərkəzi Seçki Komissiyası
Тема: İctimai və humanitar elmlər/Dövlət və hüquq. Hüquq elmləri
Издательство: Naxçıvan,Əcəmi
Количество сраниц: 106
Язык: Azərbaycan dili
Год издания: 2000
Информация: Kitabda Naxçıvan Muxtar Respublikasında keçirilən seçkilər haqqında məlumat verilmişdir.
Количество обращений: 19