По указу Председателя Верховного Меджлиса Нахчыванской Автономной Республики, 17 февраля 2011 года был создан Центр Нахчывановедения Верховного Меджлиса Нахчыванской Автономной Республики.
     

Mədəniyyət.Elm.Maarif

 
 
Название книги: Naxçıvan Dövlət Universitetinin 50 illik tarixi və Elmi kitabxanasının inkişaf yolu  
Автор:  İsmayılova Nəzakət
Тема: Mədəniyyət. Elm. Maarif/Kitabxana işi.Kitabxanaşünaslıq. Biblioqrafiya. Biblioqrafiyaşünaslıq
Издательство: Naxçıvan,Əcəmi
Количество сраниц: 96
Язык: Azərbaycan dili
Год издания: 2020
Информация: Dərs vəsaitində Naxçıvan Dövlət Universitetinin dəyərli sahələrdən olan Elmi kitabxanasının 50 illik tarixi inkişaf yolu araşdırılaraq, təhlil edilmişdir. Elmi kitabxananın təşəkkülü, inkişafı, kadr təminatı, Heydər Əliyev kitabxanası və Tibb kitabxanasının yaranması və s. sahələr haqqında geniş məlumat verilir.
Количество обращений: 19