По указу Председателя Верховного Меджлиса Нахчыванской Автономной Республики, 17 февраля 2011 года был создан Центр Нахчывановедения Верховного Меджлиса Нахчыванской Автономной Республики.
     

Səhiyyə. Tibb elmləri

 
 
Название книги: Peritonitlər (etiologiyası, patogenezi, modelləşdirilməsi, klinikası, diaqnostikası və müalicə taktikası)  
Автор:  Abdullayev İsa
Тема: Səhiyyə. Tibb elmləri/Daxili xəstəliklər
Издательство: Bakı,"Şirvannəşr"
Количество сраниц: 487
Язык: Azərbaycan dili
Год издания: 2010
Информация: Monoqrafiya abdominal cərrahiyyənin ən aktual məsələlərindən biri olan peritonitlərin etiologiyası, patogenezi, eksperimental modelləşdirilməsi, klinikası, diaqnostikası və müalicəsi məsələlərinə həsr olunmuşdur.Monoqrafiyada müəllifin çoxillik tədqiqatlarının nəticələri, çoxsaylı səmərələşdirici təkliflərin təfərrüatı ilə təsviri, tibbi praktikada istifadəsinin nəticələri öz əksini tapmışdır.
Количество обращений: 4