По указу Председателя Верховного Меджлиса Нахчыванской Автономной Республики, 17 февраля 2011 года был создан Центр Нахчывановедения Верховного Меджлиса Нахчыванской Автономной Республики.
     

İctimai və humanitar elmlər

 
 
Название книги: Naxçıvan MSSR rayon, şəhər, qəsəbə, kənd xalq deputatları Soveti haqqında Naxçıvan MSSR Qanunları  
Автор:  İsayev A.M. (buraxılışa məsul)
Тема: İctimai və humanitar elmlər/Dövlət və hüquq. Hüquq elmləri
Издательство: Bakı,Azərnəşr
Количество сраниц: 144
Язык: Azərbaycan dili
Год издания: 1985
Информация: Kitabda Naxçıvan MSSR rayon, şəhər, qəsəbə, kənd xalq deputatları Soveti haqqında Naxçıvan MSSR Qanunları verilmişdir.
Количество обращений: 19