По указу Председателя Верховного Меджлиса Нахчыванской Автономной Республики, 17 февраля 2011 года был создан Центр Нахчывановедения Верховного Меджлиса Нахчыванской Автономной Республики.
     

Səhiyyə. Tibb elmləri

 
 
Название книги: Qaraciyər exinokokkozu və cərrahi müalicəsinin müasir aspektləri  
Автор:  Bababəyli Etibar
Тема: Səhiyyə. Tibb elmləri/Daxili xəstəliklər
Издательство: Bakı,"Elm"
Количество сраниц: 208
Язык: Azərbaycan dili
Год издания: 2006
Информация: Kitab qaraciyər exinokokkozunun tarixi, etiologiyası, epidemiologiyası, klinikası, topik diaqnostikası, fəsadlarının profilaktikası, cərrahi müalicəyə hazırlıq, intensiv terapiya, ağrısızlaşdırma və exinokokkoektomiyanın müasir xüsusiyyətlərinə həsr olunub.
Количество обращений: