По указу Председателя Верховного Меджлиса Нахчыванской Автономной Республики, 17 февраля 2011 года был создан Центр Нахчывановедения Верховного Меджлиса Нахчыванской Автономной Республики.
     

Səhiyyə. Tibb elmləri

 
 
Название книги: Bel-oma ağrıları (elmi-kütləvi vəsait)  
Автор:  Novruzov Niyazi, Məmmədov Adil
Тема: Səhiyyə. Tibb elmləri/Daxili xəstəliklər
Издательство: Naxçıvan,Qeyrət
Количество сраниц: 114
Язык: Azərbaycan dili
Год издания: 2006
Информация: Kitabda müasir dövrün ən geniş yayılmış patologiyası olan bel-oma ağrılarının səbəbləri, əlamətləri, diaqnostikası, elmi və ənənəvi, xüsusilə də, ambulator şəraitdə mümkün olan müalicə üsulları barədə ətraflı məlumat verilir.
Количество обращений: 3