По указу Председателя Верховного Меджлиса Нахчыванской Автономной Республики, 17 февраля 2011 года был создан Центр Нахчывановедения Верховного Меджлиса Нахчыванской Автономной Республики.
     

Səhiyyə. Tibb elmləri

 
 
Название книги: Parakardiologiya  
Автор:  Alimetov Sərvər, Əzizov Vəsadət, Əliyev Alı
Тема: Səhiyyə. Tibb elmləri/Daxili xəstəliklər
Издательство: Bakı,"Səda"
Количество сраниц: 379
Язык: Azərbaycan dili
Год издания: 2002
Информация: Kitabda digər xəstəliklər və hallar zamanı ürək-qan damar sistemində baş verən dəyişikliklər və zədələnmələr haqqında geniş məlumat verilmişdir.
Количество обращений: