По указу Председателя Верховного Меджлиса Нахчыванской Автономной Республики, 17 февраля 2011 года был создан Центр Нахчывановедения Верховного Меджлиса Нахчыванской Автономной Республики.
     

Səhiyyə. Tibb elmləri

 
 
Название книги: Daxili xəstəliklərdən seçilmiş mühazirələr (hərbi terapiya)  
Автор:  İbrahimov Malikəjdər
Тема: Səhiyyə. Tibb elmləri/Daxili xəstəliklər
Издательство: Naxçıvan,"Əcəmi"
Количество сраниц: 128
Язык: Azərbaycan dili
Год издания: 2008
Информация: Kitabda Azərbaycanda hərbi terepiyanın inkişafı, kəskin şüa xəstəliyi, zərbə dalğası ilə orqanizmin zədələnməsi, yaralılarda daxili üzvlərin pataloji dəyişiklikləri, daxili xəstəliklərdə təxirəsalınmaz vəziyyətlər və müalicə prinsipləri, hərbi tibbi ekspertiza haqqında məlumat veilmişdir.
Количество обращений: 4