По указу Председателя Верховного Меджлиса Нахчыванской Автономной Республики, 17 февраля 2011 года был создан Центр Нахчывановедения Верховного Меджлиса Нахчыванской Автономной Республики.
     

Səhiyyə. Tibb elmləri

 
 
Название книги: Daxili xəstəliklərdən kardiologiyaya aid test nümunələri və izahlı cavabları (dərs vəsaiti)  
Автор:  İbrahimov Malikəjdər
Тема: Səhiyyə. Tibb elmləri/Daxili xəstəliklər
Издательство: Naxçıvan,İdeya
Количество сраниц: 189
Язык: Azərbaycan dili
Год издания: 2012
Информация: Vəsaitdə ürəyin ritm pozğunluğu, kəskin koronar sindrom, miokard infaktı, ürək qüsurları, ağciyər arteriyasının tromboemboliyası, sinkopal vəziyyət və s. mövzularda test tapşırıqları və izahlı cavabları verilmişdir.
Количество обращений: 2