По указу Председателя Верховного Меджлиса Нахчыванской Автономной Республики, 17 февраля 2011 года был создан Центр Нахчывановедения Верховного Меджлиса Нахчыванской Автономной Республики.
     

    Художественная литература


А Б В Г Д Е Ж З И К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я

Qurd Yaşar : Baba Nemətullah Naxçıvani: həyatı, elmi şəxsiyyəti və əsərləri
Kitabda Nemətullah Naxçıvaninin həyatı, elmi şəxsiyyəti və əsərləri haqqında ətraflı araşdırmalar öz əksini tapmışdır.
Qədirzadə Hacı Qadir : Dünya və insan: başlanğıcın sonu, sonun başlanğıcı
Monoqrafiyada dünya-insan münasibətləri, Qurani-Kərimdə, Hədisi şəriflərdə, bir sıra seçkinlərin baxışlarında məsələyə münasibət, həmçinin insanın daxili aləmi, həyat və ölüm, bunların vəhdəti, kamillik həddinə yüksəlmə yolları araşdırılır.
Naxçıvan Muxtar Respublikası  : Görkəmli Azərbaycan mütəfəkkiri Nemətullah Naxçıvani (beynəlxalq konfransın materialları)
Kitabda “Görkəmli Azərbaycan mütəfəkkiri Nemətullah Naxçıvani” mövzusunda 5-7 iyul 2019-cu ildə keçirilmiş beynəlxalq konfransın materialları toplanmışdır.
İbrahimov Hacı Səbuhi : Naxçıvan milli-mənəvi sərvəti olan əlyazma mətnlərinin araşdırılması
Naxçıvan milli-mənəvi sərvəti olan əlyazma mətnləri tarixin həqiqi yaddaş reallığını özündə əks etdirir. Azərbaycanın ayrılmaz vilayət məkanı olan doğma Naxçıvan, öz zəngin tarixi-keçmişi və ədəbi-mühiti ilə dünya sivilizasiyasının önündə gedir.
İbrahimov Səbuhi : Naxçıvanın mənəvi-mədəni irsinə dair əlyazma mətnləri
Monoqrafiya qaynaqları keçmiş yüzilliklərin dərin qatlarına gedib çıxan Naxçıvana dair əlyazma mətnlərinin filoloji-tekstoloji tədqiqinə həsr edilmişdir.
Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının Naxçıvan Bölməsi  : Nemətullah Naxçıvani: taleyi və sənəti
Azərbaycanın təsəvvüf və təfsir alimləri arasında xüsusi yeri olan Baba Nemətullah Naxçıvaninin həyat və yaradıcılığına həsr edilən “Baba Nemətullah Naxçıvani: taleyi və sənəti” adlı kitabda "Görkəmli alim Nemətullah Naxçıvani irsinin öyrənilməsi və tədqiqi haqqında" Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisinin Sədrinin Sərəncamı, AMEA-nın Naxçıvan bölməsinin əməkdaşlarının Nemətullah Naxçıvaninin elmi fəaliyyəti, dövrü və mühiti, onun Türkiyə kitabxanalarında saxlanılan əsərləri və s. haqqında məqalələr verilmişdir.
İbrahimov Səbuhi : Nemətullah Naxçıvani: XV əsrin görkəmli təsəvvüf və təfsir alimi
Monoqrafiya XV əsrin görkəmli nümayəndəsi təsəvvüf və təfsir alimi Baba Nemətullah Naxçıvaninin fəlsəfi görüşlərinə dair bəzi qeydlərin araşdırılması və təhlil edilməsi istiqamətində aparılan tədqiqat sahələrindən xəbər verən əhəmiyyətli bir mənbədir.