По указу Председателя Верховного Меджлиса Нахчыванской Автономной Республики, 17 февраля 2011 года был создан Центр Нахчывановедения Верховного Меджлиса Нахчыванской Автономной Республики.
     

    Художественная литература


А Б В Г Д Е Ж З И К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я

Məmmədli Əkrəm : "Cahargah" və Bayatı kürd" muğamları
Kitabda "Cahargah" və Bayatı kürd" muğamları verilmişdir.
Naxçıvan Muxtar Respublikası  : "Naxçıvan- bəşəriyyətin beşiyi" beynəlxalq rəsm festivalı
2012-ci il iyunun 18-20-də Naxçıvan şəhərində "Naxçıvan- bəşəriyyətin beşiyi" Beynəlxalq Rəsm Festivalı keçirilmişdir. Naxçıvan şəhərindəki Açıq Səma Altında Muzeydə təşkil olunan festivalda dörd ölkədən rəssamlar iştirak etmişlər. Festivalın keçirildiyi günlərdə çəkilmiş iyirmi dörd rəssamın təxəyyülünün məhsulu olan, yurdumuzun gözəllikləri və qədimliyini əks etdirən tabolardan ibarət kataloq rəssamlıq sənətinin inkişafına göstərilən qayğının ifadəsidir.
Naxçıvan Muxtar Respublikası Rəssamlar Birliyi  : "Naxçıvan- bəşəriyyətin beşiyi" II beynəlxalq rəsm festivalı
Kataloqda 2014-cü il may ayının 20-23-də Naxçıvan şəhərində keçirilmiş "Naxçıvan- bəşəriyyətin beşiyi" II beynəlxalq rəsm festivalında çəkilmiş yurdumuzun gözəlliklərini və qədimliyini əks etdirən rəsm əsərləri verilmişdir.
Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisinin Sədri yanında Bilik Fondu , Naxçıvan Muxtar Respublikası Rəssamlar Birliyi  : "Naxçıvan- bəşəriyyətin beşiyi" III beynəlxalq rəsm festivalı
Kitabda Naxçıvan şəhərindəki "Əlincəqala" Tarix-Mədəniyyət Muzey kompleksində 7 ölkədən gəlmiş rəssamların iştirak etdiyi festivalda çəkilmiş yurdumuzun gözəlliklərini və qədimliyini əks etdirən rəsm əsərlərindən ibarət kataloq verilmişdir.
Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisinin Sədri yanında Bilik Fondu , Naxçıvan Muxtar Respublikası Rəssamlar Birliyi  : "Naxçıvan- bəşəriyyətin beşiyi" IV Beynəlxalq Rəsm Festivalı
Kataloqda “Naxçıvan – bəşəriyyətin beşiyi” IV Beynəlxalq Rəsm Festivalında çəkilmiş yurdumuzun gözəlliklərini və qədimliyini əks etdirən rəsm əsərləri və iştirakçılar haqqında məlumat verilmişdir.
Kəngərli Bəhruz : Albom - kataloq
Kitabda XX əsr Azərbaycan rəsm sənətinin görkəmli nümayəndələrindən biri olan Bəhruz Kəngərlinin təbiət təsvirlərini və Naxçıvanın tarixi abidələrini əks etdirən rəsm əsərləri toplanmışdır.
Mammadov Fazil : Architectural ties of the schools of architecture in the medieval Azerbaijan
This book is devoted to the study of architectural connections between the schools of architecture of medieval Azerbaijan and the role of architects from Azerbaijan in shaping the architectural structures of not only the neighboring regions, but sometimes also distant countries. Study and research of this subject allowed to determine fully and accurately, the role played by the ancient, rich and distinctive culture of the Azerbaijani people in the development of the architecture of the Near and Middle East, as well as to evaluate its contribution to human civilization.
Muradov Vidadi (layihənin rəhbəri) : Azerbaijani carpets. Nakhchivan group
The book covers the history of Nakhchivan, the characteristics of carpets and handicrafts, weaving, etc. was informed about.
Muradov Vidadi : Azərbaycan xalça sənəti: tarixi, məktəbləri, texnologiyası
Kitabda Azərbaycan xalçaçılığının öyrənilməsi tarixində ilk dəfə olaraq milli xalça sənətinin tarixi, məktəbləri (qrupları) və texnologiyası zəngin illüstrasiyalarla kompleks şəkildə verilmişdir.
Məmmədova Ləman : Azərbaycan xalçaçılıq sənəti
Dərs vəsaitində xalçaçılıq tarixi, xalçaçılıq texnikası, xalça növləri və xalça məmulatları, onların ideya-bədii xüsusiyyətlərinin inkişaf mərhələləri, xalça sənəti məktəbləri haqqında ümumi məlumat verilmişdir.
1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10