По указу Председателя Верховного Меджлиса Нахчыванской Автономной Республики, 17 февраля 2011 года был создан Центр Нахчывановедения Верховного Меджлиса Нахчыванской Автономной Республики.
     

    Культура. Наука. Образование


А Б В Г Д Е Ж З И К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я

İsmayılova Nəzakət : Naxçıvan Dövlət Universitetinin 50 illik tarixi və Elmi kitabxanasının inkişaf yolu
Dərs vəsaitində Naxçıvan Dövlət Universitetinin dəyərli sahələrdən olan Elmi kitabxanasının 50 illik tarixi inkişaf yolu araşdırılaraq, təhlil edilmişdir. Elmi kitabxananın təşəkkülü, inkişafı, kadr təminatı, Heydər Əliyev kitabxanası və Tibb kitabxanasının yaranması və s. sahələr haqqında geniş məlumat verilir.
İsmayılova Nəzakət : Naxçıvan Muxtar Respublika kitabxanalarının təşəkkülü və inkişaf tarixi
Dərs vəsaitində ilk dəfədir ki, dəyərli sahələrdən biri olan Naxçıvan Muxtar Respublika kitabxanalarının tarixi araşdırılaraq elmi təhlilini almışdır. Respublikamızın ərazisində yerləşən kitabxanaların təşəkkül tarixinə nəzər salınmış, keçdiyi inkişaf mərhələləri bugünkü inkişaf mərhələsinə kimi araşdırılmışdır.