По указу Председателя Верховного Меджлиса Нахчыванской Автономной Республики, 17 февраля 2011 года был создан Центр Нахчывановедения Верховного Меджлиса Нахчыванской Автономной Республики.
     

    Культура. Наука. Образование


А Б В Г Д Е Ж З И К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я

Seyid Surə : "Şərq qapısı" qəzeti və Naxçıvanda ədəbi mühit
Monoqrafiyada ilk dəfə olaraq Naxçıvanda mətbuatın yaranması tarixi və inkişaf yolu araşdırılır, Azərbaycan ədəbiyyatı tarixinin öyrənilməsində "Şərq qapısı" qəzetinin rolu məsələsi aydınlaşdırılır, Naxçıvanda tənqid və ədəbiyyatşünaslıq elminin formalaşması və inkişafında "Şərq qapısı" qəzetinin rolundan geniş bəhs edilir. Kitabda eyni zamanda Azərbaycan Yazıçılar İttifaqının tərkib hissəsi olan Naxçıvan Yazıçılar Birliyinin keçdiyi tarixi inkişaf yolu ilk dəfə olaraq sistemli şəkildə araşdırılır. Naxçıvan ədəbi mühitinin sovet dövrü və müstəqillik illərindəki inkişaf yolu ümumiləşdirilir, geniş təhlillər aparılır, müstəqillik illərində "Şərq qapısı" qəzeti və Naxçıvan ədəbi mühitinin qarşılıqlı inkişaf istiqamətləri nəzərdən keçirilir.
Sultan Mehriban : “Şərq qapısı” qəzetinin müasir inkişaf yolu və media siyasəti
Kitabda “Şərq qapısı” qəzetinin tarixi inkişaf yolundan və həyata keçirilən uğurlu media siyasətindən bəhs olunur. Həmçinin, kitabda müəllifin mətbuatla bağlı müxtəlif dövrlərdə dərc olunmuş elmi-publisistik məqalələri və müsahibəsi yer almışdır.
Naxçıvan Muxtar Respublikası  : “Şərq qapısı” qəzetinin nəşri tarixi və inkişaf yolu
Kitabda “Şərq qapısı” qəzetinin Naxçıvanda maarifin, elmin və ictimai fikrin inkişafına verdiyi töhfələrdən, muxtar respublikada jurnalistikanın inkişafında, cəmiyyətin informasiyaya olan tələbatının dolğun ödənilməsindəki mühüm rolundan bəhs edən məqalələr toplanıb.
Məmmədoğlu Muxtar : Azadlığı istəmədik zərrə-zərrə
Kitabda toplanılan yazılar 2000-ci ildən başlayaraq ayrı-ayrı vaxtlarda qələmə alınıb. Bu yazılarda erməni vandallarının əsassız torpaq iddiaları ilə bağlı xalqımızın, torpaqlarımızın başına gətirdikləri faciələr tarixi faktlarla oxuculara təqdim edilir.
Cabbarov Əli : Bura Naxçıvandır
Bu kitabda müəllifin 2004-cü ildən başlayaraq müxtəlif mətbuat orqanlarında dərc olunmuş düşüncə məzmunlu seçilmiş məqalələri toplanmışdır.
Hüseynov Rövşən : Çıraq işığından başlanan yüksəliş yolu
Kitabda jurnalist Rövşən Hüseynovun ölkə və muxtar respublika mətbuatında dərc olunmuş, fotolarla müşayiət olunan publisist məqalələri, şeirləri, müsahibələri və yaradıcılıq nümunələri toplanılıb. Bu məqalə və şeirlərdə Naxçıvanın sürətli tərəqqi və inkişafına, ordu quruculuğuna, tarix-mədəniyyət abidələrinə ikinci həyatın verilməsinə, milli dəyərlərin qorunması və təbliğinə, insanların səmərəli məşğulluğuna, ədəbi mühitin və sair sahələrin inkişafına işıq tutulub.
Əliyev Rauf : Əsrə bərabər illər
Kitabda jurnalist Rauf Əliyevin AZƏRTAC və "Şərq qapısı" qəzetində işıq üzü görmüş analitik materialları toplanılıb. Bu məqalələrdə 2015-2020-ci illərdə Naxçıvan Muxtar Respublikasının ictimai-siyasi, sosial-iqtisadi həyatına qızıl hərflərlə yazılmış müxtəlif tədbirlər icmallarla oxucuya təqdim edilir. Təməli 1995-ci ildə qoyulmuş inkişaf proseslərindən bəhs olunan, getdikcə coğrafiyası genişləndirilən belə tədbirlərin qələmə alındığı yazıları dünənə ehtiramın, sabaha cavabdehlik hissinin ifadəsi kimi həm də tarix üçün qısa zaman kəsiyi olan 6 ilin ensiklopediyası da adlandırmaq olar.
Məmmədoğlu Muxtar : İllər, sizdə nəyim qaldı
Kitabda müəllifin müxtəlif mətbuat orqanlarında işıq üzü görmüş yazıları, həmkarlarının onun haqqındakı ürək sözləri özünə yer alıb.
Məmmədoğlu Muxtar : Mənim Naxçıvan dünyam
Kitabda "Müsahibələr", "Bir-birinə bənzəməyən həyat yolları", "Sərbəst", "Esselər", "Stolüstü kitablarım", "Qarış-qarış gəzdiyim yurd yerləri" bölmələri altında toplanan hər bir yazıda Azərbaycan dövlətçiliyinə sədaqət, mənəvi dəyərlərin qorunması ana xətti təşkil edir.
Həbibbəyli İsa (redaktor), Kərimli Teymur (redaktor) : Molla Nəsrəddin
Böyük demokrat yazıçı Cəlil Məmmədquluzadənin redaktorluğu ilə nəşr olunan "Molla Nəsrəddin" jurnalının çapı 10 cilddə nəzərdə tutulmuşdur. Birinci cildinə 1906-cı ilin bütün sayları və 1907-ci ilin ilk 40 sayı daxil edilmişdir.
1 - 2 - 3