По указу Председателя Верховного Меджлиса Нахчыванской Автономной Республики, 17 февраля 2011 года был создан Центр Нахчывановедения Верховного Меджлиса Нахчыванской Автономной Республики.
     

    Культура. Наука. Образование


А Б В Г Д Е Ж З И К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я

Ministry of Culture and Tourism of the Azerbaijan Republic  : Azerbaijan
This book provides information about the tourism opportunities of the Republic of Azerbaijan.
Azərbaycan Respublikası  : Azərbaycan 2013-2003.Əsrə bərabər illər(İnsan amili)
Kitabda 2003-2013-cü illərdə Prezident İlham Əliyevin bir çox yerlərdə Gənclər Mərkəzlərinin açılışında, 2015-ci il Bakıda keçiriləcək birinci Avropa Oyunları Təşkilat Komitəsinin ilk iclasında, Mingəçevirdə Gənclər Evinin açılışında, Bakının Sabunçu rayonu Zabrat qəsəbəsində Sağlamlıq Mərkəzinin təməlqoyma və s. mərasimlərdə iştirak etməsindən bəhs edilmiş və həmin yerlərdə etdiyi nitqlər verilmişdir.
Məmmədov Qərib : Azərbaycan: ekoturizm potensialı
Kitab Azərbaycanın ekoturizm potensialına, onun təbiəti, təbii sərvətləri və mədəni irsinə həsr edilmişdir. Məlumatlar iqtisadi-coğrafi rayonlar və inzibati vahidlər əsasında, onların fiziki xəritələri də daxil olmaqla verilmişdir. Təbii sərvətlər relyef, geoloji quruluş, səth suları, iqlim, torpaq örtüyü, bioloji müxtəliflik, tarixi-etnoqrafik və s. mövzular üzrə qruplaşdırılmışdır. Təbiət abidələri bioloji, geoloji və paleontoloji təsnifat əsasında verilmişdir. Bir sıra unikal təbiət abidələri, nadir-nəsli kəsilməkdə olan bitki və heyvan növləri haqqındakı məlumatlar, onların fotoşəkilləri ilk dəfə olaraq təqdim edilir. Kitab iki cilddən ibarətdir. Bu cild Abşeron, Dağlıq Şirvan, Quba-Xaçmaz, Şəki-Zaqatala və Lənkəran-Astara iqtisadi-coğrafi bölgələrini əhatə edir.
Məmmədov Qərib : Azərbaycan: ekoturizm potensialı
Kitab Azərbaycanın ekoturizm potensialına, onun təbiəti, təbii sərvətləri və mədəni irsinə həsr edilmişdir. Məlumatlar iqtisadi-coğrafi rayonlar və inzibati vahidlər əsasında, onların fiziki xəritələri də daxil olmaqla verilmişdir. Təbii sərvətlər relyef, geoloji quruluş, səth suları, iqlim, torpaq örtüyü, bioloji müxtəliflik, tarixi-etnoqrafik və s. mövzular üzrə qruplaşdırılmışdır. Təbiət abidələri bioloji, geoloji və paleontoloji təsnifat əsasında verilmişdir. Bir sıra unikal təbiət abidələri, nadir-nəsli kəsilməkdə olan bitki və heyvan növləri haqqındakı məlumatlar, onların fotoşəkilləri ilk dəfə olaraq təqdim edilir. Kitab iki cilddən ibarətdir. Bu cild Kür-Araz, Yuxarı Qarabağ, Kəlbəcər-Laçın, Gəncə-Qazax, Naxçıvan iqtisadi-coğrafi bölgələrini əhatə edir.
Huseynzade Rafiga (project director) : Discover Azerbaijan: Celebrating Azerbaijan’s sporting achievements
Azerbaijan’s sporting achievements has been collected in this book.
Naxçıvan Dövlət Universiteti  : Naxçıvan Muxtar Respublikasında turizmin inkişaf istiqamətləri
Naxçıvan Dövlət Universitetinin Bələdiyyə və turizm kafedrası tərəfindən hazırlanmış bu kitab 5 fəsil və 16 paraqraf olmaqla Naxçıvan Muxtar Respublikasında turizm sektorunun ümumi vəziyyəti haqqında qələmə alınmış ilk böyük tədqiqat əsəridir. Kitabda səyyahların qədim dövrdə Naxçıvana olan marağından tutmuş, müasir dövrdə turizm sahəsində muxtar respublikada həyata keçirilmiş geniş tədbirlərə qədər tarixi dövr araşdırılmış, regionun turizm ehtiyatları, yaradılmış infrastruktur şəraiti, turizm potensialından istifadənin müasir vəziyyəti tədqiq olunmuşdur.
Naxçıvan Muxtar Respublikası Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi  : Turist bələdçi kitabçası
Kitabçada Naxçıvan Muxtar Respublikasının turizm potensialı haqqında məlumat verilmişdir.
Cabbarov Əli : Turizm “Şərq qapısı” qəzetinin səhifələrində
“Şərq qapısı” qəzetinin 100 illik yubileyinə töhfə olaraq hazırlanmış bu kitabda qəzetin 1940-cı illərdən başlayaraq bu gün üçün əhəmiyyət daşıyan turizm, tarix, mədəniyyət mövzusundakı yazıları və mühüm siyasi əhəmiyyətli hadisələr haqqındakı rəsmi xəbərlər barədə qısa məlumatlar verilir. Kitab Naxçıvan Muxtar Respublikasının təbii, tarixi-mədəni turizm ehtiyatları, mədəniyyət hadisələri və eləcə də rəsmi səfərlər barədə qəzetdə dərc olunmuş yazılarla maraqlananlar üçün faydalıdır.