По указу Председателя Верховного Меджлиса Нахчыванской Автономной Республики, 17 февраля 2011 года был создан Центр Нахчывановедения Верховного Меджлиса Нахчыванской Автономной Республики.
     

    Социальные и гуманитарные науки


А Б В Г Д Е Ж З И К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я

Naxçıvan Muxtar Respublikasının Ali Məclisi  : "Nə qədər ki, Azərbaycan var, mən də varam. Mən isə Azərbaycanda əbədi olacağam!"
Kitabçada ümummilli lider Heydər Əliyevin anadan olmasının 85-ci ildönümü münasibətilə keçirilən təntənəli yığıncaqda Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisinin Sədri Vasif Talıbovun məruzəsi verilmişdir.
Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisi  : “Heydər Əliyev siyasi məktəbini öyrənirik” Gənc Liderlər Proqramının üzvü olan gənclərlə görüşdə Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisinin Sədri Vasif Talıbovun məruzəsi
Kitabçada “Heydər Əliyev siyasi məktəbini öyrənirik” Gənc Liderlər Proqramının üzvü olan gənclərlə görüşdə Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisinin Sədri Vasif Talıbovun məruzəsi verilmişdir.
Naxçıvan Muxtar Respublikasının Ali Məclisi  : Altıncı çağırış Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisinin birinci sessiyasında qəbul olunmuş fəaliyyət proqramı
Kitabçada altıncı çağırış Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisinin birinci sessiyasında qəbul olunmuş fəaliyyət proqramının məzmunu verilmişdir.
Talıbov Rza : Asiya ölkələri beynəlxalq münasibətlər sistemində
Kitabda Asiya ölkələrinin dünya siyasətində və beynəlxalq münasibətlər sistemindəki yeri, mövqeyi və əhəmiyyəti təqdim olunur. Müəllif eyni zamanda beynəlxalq münasibətlərin üzvi tərkib hissəsi olaraq Azərbaycan Respublikasının Asiya ölkələri ilə çoxcəhətli əlaqələrinə də kitabda geniş yer vermişdir.
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Aparatı  : Azərbaycan 1994: Milli dövlətçilik sınaq qarşısında
Kitab 1994-cü ildə Azərbaycanda ictimai-siyasi və sosial-iqtisadi vəziyyəti, Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Heydər Əliyevin müstəqil dövlət quruculuğu sahəsində həyata keçirdiyi daxili və xarici siyasətin əsas istiqamətlərini əks etdirir.
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Aparatı  : Azərbaycan 1994: Milli dövlətçilik sınaq qarşısında
Kitabın ikinci hissəsinə daxil edilmiş materiallar 1994-cü ilin sentyabr-dekabr aylarında Azərbaycanın ictimai-siyasi həyatında cərəyan edən prosesləri və Prezident Heydər Əliyevin müstəqil dövlət quruculuğu sahəsində çoxşaxəli fəaliyyətini ardıcıl izləməyə imkan verir. Bu materiallar "Əsrin müqaviləsi"ni, oktyabrın əvvəllərində baş vermiş dövlət çevrilişinə cəhd və onun qarşısının alınmasını, daxili və xarici siyasət sahəsində həyata keçirilən digər mühüm tədbirləri geniş əks etdirir.
Azərbaycan Respublikası  : Azərbaycan 2013-2003.Əsrə bərabər illər(Xarici siyasət)
Kitabda 2003-2013-cü illərdə Prezident İlham Əliyevin Cenevrədə keçirilən İnformasiya Cəmiyyəti üzrə Dünya Sammitinin açılış mərasimində iştirak etməsindən , Fransaya,Ruminiyaya,Türkiyəyə işgüzar səfərlərindən , Nyu-Yorkda BMT-nin Baş katibi Kofi Annan ilə görüşməsindən, Qazaxıstan Respublikasında rəsmi səfərdə olmasından bəhs edilmiş və orada söylədiyi nitqləri verilmişdir.
Azərbaycan Respublikası Xarici İşlər Nazirliyinin Naxçıvan Muxtar Respublikasındakı İdarəsi  : Azərbaycan Respublikası Xarici İşlər Nazirliyinin Naxçıvan Muxtar Respublikasındakı İdarəsi
Kitabçada Azərbaycan Respublikası Xarici İşlər Nazirliyinin Naxçıvan Muxtar Respublikasındakı İdarəsinin əsasnaməsi verilmişdir.
Qafarova Sahibə (məsul redaktor) : Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisi. Altıncı çağırış
Kitabda Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisinə Altıncı çağırış deputatları haqqında məlumat və Milli Məclisin fəaliyyəti ilə bağlı fotoşəkillər verilmişdir.
Naxçıvan MR Dövlət Mətbuat Komitəsi  : Azərbaycan XXI əsrin və üçüncü minilliyin ayrıcında
Kitabda Heydər Əliyevin bütün azərbaycanlılar üçün əhəmiyyət kəsb edən tarixi, siyasi-ideoloji məqamları əhatə edən, 2001-ci il, yeni əsr və üçüncü minillik münasibətilə Azərbaycan xalqına müraciəti verilmişdir.
1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15