По указу Председателя Верховного Меджлиса Нахчыванской Автономной Республики, 17 февраля 2011 года был создан Центр Нахчывановедения Верховного Меджлиса Нахчыванской Автономной Республики.
     

    Социальные и гуманитарные науки


А Б В Г Д Е Ж З И К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я

Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisinin Sədri yanında Bilik Fondu  : "Dədə Qorqud yurdu - Naxçıvan" tarixi - coğrafi və etnoqrafik atlas
Tarixi-coğrafi və etnoqrafik atlasda Naxçıvan Muxtar Respublikası ərazisində "Kitabi-Dədə Qorqud" dastanı ilə bağlı yer adları və dastanda işlədilmiş bəzi sözlərin etnoqrafik təhlili öz əksini tapmışdır.
Səfərli Hacıfəxrəddin : "Əshabi-Kəhf Ziyarətgahı" Dini-Mədəni Abidə Kompleksi
Kitabda Naxçıvan Muxtar Respublikası ərazisində yerləşən, Azərbaycan hətta qonşu Türkiyə Cümhuriyyəti və İran İslam Respublikasının əhalisi, bölgəyə müxtəlif ölkələrdən gələn qonaqlar tərəfindən hörmətlə ziyarət edilən, adı "Qurani-Kərim"də xatırlanan Əshabi-Kəhf ziyarətgahından bəhs edilir. Əsərdə orta əsr qaynaqlarına, tarixi və etnoqrafik faktlara, tədqiqatçıların fikirlərinə əsaslanaraq "Qurani-Kərim"in "əl-Kəhf" surəsində haqqında bəhs edilən Əshabi-Kəhfin Naxçıvan şəhərinin şərq tərəfində yerləşən müqəddəs yer - Əshabi-Kəhf olması fikri vurğulanır.
Qədirzadə Hacı Qadir : "Kitabi-Dədə Qorqud" və Naxçıvan:qarşılaşdırmalı etnoqrafik motivlər
Monoqrafiyada "Kitabi-Dədə Qorqud" boylarında adətlər, inanclar, ailə məişət münasibətləri, onların Naxçıvan paralellərindən, "Bilqamıs" dastanı, həmçinin digər türk xalqları ilə ortaq cəhətlərdən bəhs edilir.
Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası Naxçıvan Bölməsi , Naxçıvanşünaslıq Mərkəzi , Naxçıvan Dövlət Universiteti  : "Naxçıvanın muxtariyyəti tarixdə və günümüzdə" respublika konfransının materialları
Kitabda 22 noyabr 2019-cu ildə Naxçıvan şəhərində "Naxçıvanın muxtariyyəti tarixdə və günümüzdə" mövzusunda keçirilmiş respublika konfransının materialları toplanmışdır.
Novruzov Zaleh : 2010-2018-ci illərdə arxeoloji tapıntılar
Kitabda toplanan məqalələrdə Naxçıvan Muxtar Respublikası ərazisində qeydə alınan bütün arxeoloji abidələr haqqında ensiklopedik məlumat verilmişdir.
Baxşəliyev Vəli : 2017-ci ildə Naxçıvanın arxeoloji tədqiqi
Kitabda 2017-ci ildə Naxçıvan Muxtar Respublikası ərazisində yerləşən Naxçıvan təpə, Kültəpə, Uçan ağıl, Qızqala yaşayış yerlərində aparılan arxeoloji tədqiqat işlərinin nəticələri ümumiləşdirilmişdir. Arxeoloji tədqiqatlar Naxçıvanın Eneolit və Tunc dövrü mədəniyyətinin ardıcıl mərhələlərini izləməyə imkan vermiş, Naxçıvan şəhərində məskunlaşmanın 8 min il bundan əvvəl başladığını təsdiq etmişdir.
Qədirzadə Hacı Qadir : Ailə və məişətlə bağlı adətlər, inamlar, etnogenetik əlaqələr
Monoqrafiyada Naxçıvanda mövcud olan bir sıra adət və inamların tarixiliyi araşdırmaqla bərabər, digər türk xalqları arasındakı ortaq cəhətlər müəyyən edilmişdir. Problemlə bağlı mübahisəli məsələlərə açıqlama verilmişdir.
Kerimov Vilayat : Ancient dwellings of Azerbaijan
Monograph is dedicated to one of the complex problems - "Ancient dwellings of Azerbaijan" that wasn’t an object of the special researches until now. On the basis of the architectural-archaeological material the author elaborates the chronology of the development of ancient dwellings architecture from the VII up to the I millennium BC in the territory of the historical Azerbaijan. The particular attention has been devoted to the questions of the building and development of the habitation, planning and construction, building materials, also to the mutual influence with the Middle East countries.
Tase Peter Marko : Ancient monuments and treasures of Nakhchivan, Azerbaijan
In this book has been collected some articles, short essays and a wealth of information about the archaeological sites, architecture, culture and ancient history of Nakhchivan.
Hüseyinzade Latif : Araz şahittir
Eserde 1918-1920. yıllarda ermenilerin Nahçıvanda gerçekleştirdikleri katliamlar ve Türk ordusunun ve onun baş kumandanı Kazım Karabekir Paşanın Nahçıvanı ermeni tecavüzünden kurtarması konu edilmektedir. Eser, esasen yaşanmış anılar üzerine kaleme alınmıştır.
1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15