По указу Председателя Верховного Меджлиса Нахчыванской Автономной Республики, 17 февраля 2011 года был создан Центр Нахчывановедения Верховного Меджлиса Нахчыванской Автономной Республики.
     

    Социальные и гуманитарные науки


А Б В Г Д Е Ж З И К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я

Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisi  : 1997-ci ildə Naxçıvan Muxtar Respublikasının sosial-iqtisadi inkişafı haqqında
Kitabçada 1997-ci ildə Naxçıvan Muxtar Respublikasının sosial-iqtisadi inkişafı haqqında statistik məlumatlar verilmişdir.
Naxçıvan Muxtar Respublikasının Nazirlər Kabineti  : 1999-cu ildə Naxçıvan Muxtar Respublikasının sosial-iqtisadi inkişafının qısa xülasəsi
Kitabçada 1999-cu ildə Naxçıvan Muxtar Respublikasının sosial- iqtisadi inkişafının qısa xülasəsi verilmişdir.
Naxçıvan MR Dövlət Mətbuat Komitəsi  : 2000-ci ildə Naxçıvan Muxtar Respublikasının sosial-iqtisadi inkişafının qısa xülasəsi
Kitabçada 2000-ci ilin iqtisadi yüksəlişi, sənayesi, əsaslı tikinti və meliorasiya tədbirləri, nəqliyyat, rabitə, kənd təsərrüfatı və energetikasının inkişafının qısa xülasəsi verilmişdir.
Naxçıvan Muxtar Respublikasının Ali Məclisi  : 2001-ci ildə Naxçıvan Muxtar Respublikasının sosial-iqtisadi inkişafının qısa xülasəsi
Kitabda 2001-ci ilin iqtisadi yüksəlişi, sənayesi, əsaslı tikinti və meliorasiya tədbirləri, nəqliyyat, rabitə və energetikasının inkişafının qısa xülasəsi verilmişdir.
Naxçıvan Muxtar Respublikasının Ali Məclisi  : 2002-ci ildə Naxçıvan Muxtar Respublikasının sosial-iqtisadi inkişafının qısa xülasəsi
Kitabda 2002-ci ilin iqtisadi yüksəlişi, sənayesi, əsaslı tikinti və meliorasiya tədbirləri, nəqliyyat, rabitə və energetikasının inkişafının qısa xülasəsi verilmişdir.
Naxçıvan Muxtar Respublikasının Ali Məclisi  : 2003-cü ildə Naxçıvan Muxtar Respublikasının sosial-iqtisadi inkişafının qısa xülasəsi
Kitabda 2003-cü ilin sosial-iqtisadi yüksəlişi, sənayesi, əsaslı tikinti və meliorasiya tədbirləri, nəqliyyat, rabitə və energetikasının inkişafının qısa xülasəsi verilmişdir.
Naxçıvan Muxtar Respublikasının Ali Məclisi  : 2004-cü ildə Naxçıvan Muxtar Respublikasının sosial-iqtisadi inkişafının yekunları haqqında
Kitabda 2004-cü ildə Naxçıvan Muxtar Respublikasının sosial-iqtisadi yüksəlişi, sənayesi, əsaslı tikinti və meliorasiya tədbirləri, kənd təsərrüfatı, nəqliyyat, rabitə və energetikasının inkişafının yekunları haqqında məlumat verilmişdir.
Naxçıvan Muxtar Respublikasının Ali Məclisi  : 2005-ci ildə Naxçıvan Muxtar Respublikasının sosial-iqtisadi inkişafının qısa xülasəsi
Kitabda 2005-ci ildə Naxçıvan Muxtar Respublikasının sosial-iqtisadi yüksəlişi, sənayesi, əsaslı tikinti və meliorasiya tədbirləri, kənd təsərrüfatı, nəqliyyat, rabitə, kommunal təsərrüfatı və energetikasının və s. sahələrinin inkişafının qısa xülasəsi verilmişdir.
Naxçıvan Muxtar Respublikasının Ali Məclisi  : 2006-cı ildə Naxçıvan Muxtar Respublikasının sosial-iqtisadi inkişafının xülasəsi
Kitabda 2006-cı ildə Naxçıvan Muxtar Respublikasının sosial-iqtisadi yüksəlişi, sənayesi, əsaslı tikinti və meliorasiya tədbirləri, kənd təsərrüfatı, nəqliyyat, rabitə, kommunal təsərrüfatı, energetikası və s. sahələrinin inkişafının qısa xülasəsi verilmişdir.
Naxçıvan Muxtar Respublikasının Ali Məclisi  : 2007-ci ildə Naxçıvan Muxtar Respublikasının sosial-iqtisadi inkişafının xülasəsi
Kitabda 2007-ci ildə Naxçıvan Muxtar Respublikasının sosial-iqtisadi yüksəlişi, sənayesi, əsaslı tikinti və meliorasiya tədbirləri, kənd təsərrüfatı, nəqliyyat, rabitə, kommunal təsərrüfatı, energetikası və s. sahələrinin inkişafının qısa xülasəsi verilmişdir.
1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14