По указу Председателя Верховного Меджлиса Нахчыванской Автономной Республики, 17 февраля 2011 года был создан Центр Нахчывановедения Верховного Меджлиса Нахчыванской Автономной Республики.
     

    Здоровье и медицина


А Б В Г Д Е Ж З И К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я

Məmmədov Adil : Naxçıvan cərrahiyyəsinin inkişaf tarixi
Kitabda cərrahiyyə sənətinin yaranma rüşeymindən çiçəklənmə dövrünədək inkişaf yolundan, xüsusiyyətlərindən, etik cəhətlərdən bəhs edən maraqlı materiallar verilmişdir.
Əsgərov Hüseyn, Cəfərov Süleyman : Naxçıvan səhiyyəsinin təşəkkülü, inkişaf və tərəqqisi
Kitabda muxtariyyətdən öncə və sonrakı dövrlərdə xüsusən müstəqillik illərində Naxçıvanda səhiyyənin inkişafı xronoloji şəkildə öz əksini tapmışdır.