По указу Председателя Верховного Меджлиса Нахчыванской Автономной Республики, 17 февраля 2011 года был создан Центр Нахчывановедения Верховного Меджлиса Нахчыванской Автономной Республики.
     

    Сельское хозяйство


А Б В Г Д Е Ж З И К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я

Fətullayev Pərviz : Naxçıvan Muxtar Respublikası şəraitində yumşaq buğdanın seleksiyası və toxumçuluğu
Monoqrafiyada coğrafi mənşəyinə, həyat tərzinə, növmüxtəlifliyinə görə fərqlənən yumşaq buğdanın sort nümunələrinin muxtar respublika ərazisində təsərrüfat əhəmiyyətli əlamətlərinə, eləcə də bioloji xüsusiyyətlərinə görə öyrənilməsindən, qiymətləndirilməsindən, müqayisəli xarakteristikasından bəhs edilmişdir.
Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının Naxçıvan Bölməsi  : Naxçıvan Muxtar Respublikasının Ampeloqrafiyası
Kitab Naxçıvan Muxtar Respublikasında tarixən kənd təsərrüfatının əsas sahələrindən biri olan üzümçülükdən, üzüm sortlarının yaranması və becərilməsindən bəhs edir. Üzüm sortlarının qədim tarixi yerlər və toponimlər ilə adlandırılması, regionun aborigen meyvə və giləmeyvə bitkilərinin sort müxtəlifliyinin araşdırılması, nadir sortların bərpası geniş şəkildə verilmişdir.
Bağırov Orxan, Talıbov Tariyel : Naxçıvan Muxtar Respublikasının gilas və albalı genofondu
Monoqrafiyada Naxçıvan Muxtar Respublikasında mövcud olan gilas və albalının növ, sort və formalarının bioloji xüsusiyyətləri tam şəkildə öyrənilmişdir.
Talıbov Tariyel, İbrahimov Ənvər : Naxçıvan Muxtar Respublikasının yabanı alma və armud növləri
Kitabçada Naxçıvan Muxtar Respublikası ərazisində yayılmış yabanı alma və armud növlərinin təyinedici cədvəli, onların təbii ehtiyatı, istifadə perspektivləri, mühafizəsi və introduksiyası verilmişdir.
Институт Биоресурсов Нахчыванского отделения НАНА  : Лекарственные растения Нахчыванской Автономной Республики
В книге "Лекарственные растения Нахчыванской Автономной Республики" приведены сведения о распространенных на территории республики и утвержденных к использованию 132 официнальных лекарственных растений, годовой запас 30 видов, направления их применения в научной и народной медицине.