По указу Председателя Верховного Меджлиса Нахчыванской Автономной Республики, 17 февраля 2011 года был создан Центр Нахчывановедения Верховного Меджлиса Нахчыванской Автономной Республики.
     

    Естественные науки


А Б В Г Д Е Ж З И К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я

Naxçıvan Muxtar Respublikası Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi  : Azərbaycan Respublikası Şahbuz Dövlət Təbiət Qoruğu və Akademik Həsən Əliyev adına Ordubad Milli Parkı haqqında ümumi məlumat
Kitabçada Naxçıvan Muxtar Respublikasının relyefi, torpaq quruluşu, iqlimi, təbiət qoruğu haqqında məlumat verilmişdir.
Azərbaycan Respublikası Dövlət Statistika Komitəsi  : Azərbaycanda ətraf mühit
Statistik məcmuədə ətraf mühitin vəziyyətini, təbii resursların mövcudluğunu və onlardan istifadəni səciyyələndirən informasiya verilmişdir. Məcmuədə atmosfer havasının, su obyektlərinin, torpaq və meşə resurslarının qorunması, qoruq işi, təhlükəli tullantıların mövcudluğu və onlardan istifadə edilməsi, ayrı-ayrı faydalı qazıntıların hasilatı, ətraf mühitin qorunmasına çəkilən xərclər haqqında məlumatlar dərc olunmuşdur. Həmçinin əhalinin sayı, doğum, ölüm, təbii artım, eləcə də xəstələnmə haqqında məlumatlar göstərilmişdir.
Bağırov Hüseyn (müəllif fotoqraf) : Naxçıvan. Dörd fəsil
Kitabda Azərbaycanın ayrılmaz tərkib hissəsi olan Naxçıvan Muxtar Respublikasının hüsünkar təbiəti, mədəni-tarixi abidələri və mədəniyyəti fotolarla əks olunmuşdur. Burada Naxçıvanın flora və faunası, Göygöl, Zəngəzur Milli Parkı, Araz və Arpaçay haqqında elmi məlumatlara da yer verilmişdir.
Naxçıvan Dövlət Universiteti  : Naxçıvanı tanıyaq
Kitabda Naxçıvan Muxtar Respublikasının əhalisi, coğrafiyası, flora və faunası, faydalı qazıntıları, kənd təsərrüfatı və s. aid məqalələr toplanmışdır.
Məmmədov Zahid : Naxçıvanın təbii sərvətləri
Kitabçada təbii sərvətlərdən səmərəli istifadənin yolları kompleks şəkildə araşdırılır. Bununla yanaşı, istehsal sahələrində təbii sərvətlərdən istifadə zamanı təbiətin mühafizəsi məsələlərinə də diqqət yetirilir.