By the decree of 13-04/S dated February 17.2011 Chairman of the Supreme Majlis of Nakhchivan Autonomous Republic was established Center of Nakhchivan Study.
     

Mədəniyyət.Elm.Maarif

 
 
Book name: Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının 2006-cı ildəki fəaliyyəti haqqında hesabat  
Author:  Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası
Theme: Mədəniyyət. Elm. Maarif/Elm. Elmşünaslıq
Publishing: Bakı,Elm
Page count: 208
Language: Azərbaycan dili
Publishing year: 2007
Information: Kitabda Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasında, ali məktəblərdə və sahə elmi müəssisələrində 2006-cı ildə aparılmış fundamental və tətbiqi tədqiqatların mühüm nəticələri, Azərbaycan MEA-nın fəaliyyətinin digər göstəriciləri öz əksini tapmışdır.
Number of readings: 19