By the decree of 13-04/S dated February 17.2011 Chairman of the Supreme Majlis of Nakhchivan Autonomous Republic was established Center of Nakhchivan Study.
     

İctimai və humanitar elmlər

 
 
Book name: Azərbaycan generalları  
Author:  Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası Azərbaycan Tarixi Muzeyi
Theme: İctimai və humanitar elmlər/Hərbi elm. Hərbi iş
Publishing: Bakı,Elm
Page count: 189
Language: Azərbaycan dili
Publishing year: 2005
Information: Bu kataloqda general yüksək hərbi rütbəsini daşıyan azərbaycanlı sərkərdələrimizin həyat və fəaliyyətlərinə dair Azərbaycan Tarixi Muzeyinin fondlarında saxlanılan müxtəlif səpgili materiallar verilmişdir.
Number of readings: 19