By the decree of 13-04/S dated February 17.2011 Chairman of the Supreme Majlis of Nakhchivan Autonomous Republic was established Center of Nakhchivan Study.
     

Filologiya.Bədii ədəbiyyat

 
 
Book name: Azərbaycan ədəbi fikri və Hüseyn Cavid  
Author:  Babaxanlı Gülbəniz
Theme: Filologiya. Bədii ədəbiyyat/Ədəbiyyatşünaslıq
Publishing: Bakı,Çaşıoğlu
Page count: 244
Language: Azərbaycan dili
Publishing year: 2010
Information: Filologiya üzrə fəlsəfə doktoru, H.Cavidin Ev Muzeyinin direktoru Gülbəniz Babaxanlının bu monoqrafiyası dahi şairimiz H.Cavidin yaradıcılığına həsr olunmuş məqalə və monoqrafiyaları elmi təhlil obyektinə çevirir.
Number of readings: 19