By the decree of 13-04/S dated February 17.2011 Chairman of the Supreme Majlis of Nakhchivan Autonomous Republic was established Center of Nakhchivan Study.
     

Mədəniyyət.Elm.Maarif

 
 
Book name: Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası Naxçıvan Bölməsinin 2019-cu ilə aid elmi və elmi-təşkilati fəaliyyəti haqqında hesabat  
Author:  Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası Naxçıvan Bölməsi
Theme: Mədəniyyət. Elm. Maarif/Elm. Elmşünaslıq
Publishing: Naxçıvan,Tusi
Page count: 160
Language: Azərbaycan dili
Publishing year: 2019
Information: Hesabatda AMEA Naxçıvan Bölməsinin Rəyasət Heyətinin 2019-cu ildəki elmi-təşkilati fəaliyyəti haqqında məlumatlar öz əksini tapmışdır.
Number of readings: 19