By the decree of 13-04/S dated February 17.2011 Chairman of the Supreme Majlis of Nakhchivan Autonomous Republic was established Center of Nakhchivan Study.
     

Filologiya.Bədii ədəbiyyat

 
 
Book name: Cavidnamə  
Author:  Turan Azər
Theme: Filologiya. Bədii ədəbiyyat/Ədəbiyyatşünaslıq
Publishing: Bakı,Elm və təhsil
Page count: 576
Language: Azərbaycan dili
Publishing year: 2010
Information: Azər Turanın təqdim olunan bu kitabında Hüseyn Cavidin ömür yolu, yaradıcılığının tarixi, elmi, ədəbi, teoloji qaynaqları və s. araşdırılır.
Number of readings: 19