By the decree of 13-04/S dated February 17.2011 Chairman of the Supreme Majlis of Nakhchivan Autonomous Republic was established Center of Nakhchivan Study.
     

Mədəniyyət.Elm.Maarif

 
 
Book name: Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası Naxçıvan Bölməsi Əlyazmalar Fondu  
Author:  Xəlilov Fərman
Theme: Mədəniyyət. Elm. Maarif/Elm. Elmşünaslıq
Publishing: Naxçıvan,Əcəmi
Page count: 64
Language: Azərbaycan dili
Publishing year: 2019
Information: Kitabda AMEA Naxçıvan Bölməsi Əlyazmalar Fondunun 15 illik fəaliyyəti işıqlandırılmış, fond əməkdaşları haqqında məlumatlar verilmişdir. Fondun fəaliyyəti haqqında oxucularda dolğun təsəvvür yaratmaq üçün kitabın sonuna fotoşəkillər də əlavə edilmişdir.
Number of readings: 19