By the decree of 13-04/S dated February 17.2011 Chairman of the Supreme Majlis of Nakhchivan Autonomous Republic was established Center of Nakhchivan Study.
     

Mədəniyyət.Elm.Maarif

 
 
Book name: Naxçıvan Muxtar Respublikasında turizmin inkişaf istiqamətləri  
Author:  Naxçıvan Dövlət Universiteti
Theme: Mədəniyyət. Elm. Maarif/B/tərbiyəsi və idman
Publishing: Naxçıvan,Əcəmi
Page count: 144
Language: Azərbaycan dili
Publishing year: 2022
Information: Naxçıvan Dövlət Universitetinin Bələdiyyə və turizm kafedrası tərəfindən hazırlanmış bu kitab 5 fəsil və 16 paraqraf olmaqla Naxçıvan Muxtar Respublikasında turizm sektorunun ümumi vəziyyəti haqqında qələmə alınmış ilk böyük tədqiqat əsəridir. Kitabda səyyahların qədim dövrdə Naxçıvana olan marağından tutmuş, müasir dövrdə turizm sahəsində muxtar respublikada həyata keçirilmiş geniş tədbirlərə qədər tarixi dövr araşdırılmış, regionun turizm ehtiyatları, yaradılmış infrastruktur şəraiti, turizm potensialından istifadənin müasir vəziyyəti tədqiq olunmuşdur.
Number of readings: 19
    

Kitabın elektron variantı yoxdur