By the decree of 13-04/S dated February 17.2011 Chairman of the Supreme Majlis of Nakhchivan Autonomous Republic was established Center of Nakhchivan Study.
     

Mədəniyyət.Elm.Maarif

 
 
Book name: Turizm “Şərq qapısı” qəzetinin səhifələrində  
Author:  Cabbarov Əli
Theme: Mədəniyyət. Elm. Maarif/B/tərbiyəsi və idman
Publishing: Naxçıvan,Əcəmi
Page count: 200
Language: Azərbaycan dili
Publishing year: 2021
Information: “Şərq qapısı” qəzetinin 100 illik yubileyinə töhfə olaraq hazırlanmış bu kitabda qəzetin 1940-cı illərdən başlayaraq bu gün üçün əhəmiyyət daşıyan turizm, tarix, mədəniyyət mövzusundakı yazıları və mühüm siyasi əhəmiyyətli hadisələr haqqındakı rəsmi xəbərlər barədə qısa məlumatlar verilir. Kitab Naxçıvan Muxtar Respublikasının təbii, tarixi-mədəni turizm ehtiyatları, mədəniyyət hadisələri və eləcə də rəsmi səfərlər barədə qəzetdə dərc olunmuş yazılarla maraqlananlar üçün faydalıdır.
Number of readings: 19