By the decree of 13-04/S dated February 17.2011 Chairman of the Supreme Majlis of Nakhchivan Autonomous Republic was established Center of Nakhchivan Study.
     

Filologiya.Bədii ədəbiyyat

 
 
Book name: “Molla Nəsrəddin” ensiklopediyası  
Author:  Həbibbəyli İsa (baş redaktor)
Theme: Filologiya. Bədii ədəbiyyat/Ədəbiyyatşünaslıq
Publishing: Bakı,Elm
Page count: 468
Language: Azərbaycan dili
Publishing year: 2020
Information: “Molla Nəsrəddin” ensiklopediyası” – Cəlil Məmmədquluzadənin həyat və yaradıcılığının, bütün mollanəsrəddinçilərin çoxcəhətli ədəbi-ictimai fəaliyyətinin ensiklopedik kitabıdır. Kitab Azərbaycanda konkret bir ədəbi məktəb haqqında yazılmış birinci ensiklopediyadır.
Number of readings: 19