By the decree of 13-04/S dated February 17.2011 Chairman of the Supreme Majlis of Nakhchivan Autonomous Republic was established Center of Nakhchivan Study.
     

Mədəniyyət.Elm.Maarif

 
 
Book name: Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası simalarda  
Author:  Mehdiyev Ramiz (baş redaktor)
Theme: Mədəniyyət. Elm. Maarif/Elm. Elmşünaslıq
Publishing: Bakı,Elm
Page count: 988
Language: Azərbaycan dili
Publishing year: 2021
Information: Kitabda Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının yaradıldığı 1945-ci ildən 2020-ci ilədək fəaliyyət göstərən əməkdaşları haqqında məlumatlar toplanmışdır.
Number of readings: 19