By the decree of 13-04/S dated February 17.2011 Chairman of the Supreme Majlis of Nakhchivan Autonomous Republic was established Center of Nakhchivan Study.
     

İctimai və humanitar elmlər

 
 
Book name: Sərkərdə ömrü  
Author:  Naxçıvan Muxtar Respublikasının Ali Məclisi
Theme: İctimai və humanitar elmlər/Hərbi elm. Hərbi iş
Publishing: Naxçıvan,Əcəmi
Page count: 96
Language: Azərbaycan dili
Publishing year: 2015
Information: Kitabda Cəmşid Naxçıvanskinin 120 illik yubileyinin keçirilməsi haqqında Azərbaycan Respublikası Prezidenti və Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisi Sədrinin sərəncamı, Cəmşid Naxçıvanskinin məktub və məqalələrindən seçmələr və görkəmli hərb xadimlərinin onun haqqındakı fikirləri verilmişdir.
Number of readings: 19