By the decree of 13-04/S dated February 17.2011 Chairman of the Supreme Majlis of Nakhchivan Autonomous Republic was established Center of Nakhchivan Study.
     

İctimai və humanitar elmlər

 
 
Book name: 2001-ci ildə Naxçıvan Muxtar Respublikasının sosial-iqtisadi inkişafının qısa xülasəsi  
Author:  Naxçıvan Muxtar Respublikasının Ali Məclisi
Theme: İctimai və humanitar elmlər/İctimai elmlər bütövlükdə
Publishing: Naxçıvan,Əcəmi
Page count: 56
Language: Azərbaycan dili
Publishing year: 2002
Information: Kitabda 2001-ci ilin iqtisadi yüksəlişi, sənayesi, əsaslı tikinti və meliorasiya tədbirləri, nəqliyyat, rabitə və energetikasının inkişafının qısa xülasəsi verilmişdir.
Number of readings: 19