By the decree of 13-04/S dated February 17.2011 Chairman of the Supreme Majlis of Nakhchivan Autonomous Republic was established Center of Nakhchivan Study.
     

İctimai və humanitar elmlər

 
 
Book name: 1999-cu ildə Naxçıvan Muxtar Respublikasının sosial-iqtisadi inkişafının qısa xülasəsi  
Author:  Naxçıvan Muxtar Respublikasının Nazirlər Kabineti
Theme: İctimai və humanitar elmlər/İctimai elmlər bütövlükdə
Publishing: Naxçıvan,Qeyrət
Page count: 32
Language: Azərbaycan dili
Publishing year: 2000
Information: Kitabçada 1999-cu ildə Naxçıvan Muxtar Respublikasının sosial- iqtisadi inkişafının qısa xülasəsi verilmişdir.
Number of readings: 19