By the decree of 13-04/S dated February 17.2011 Chairman of the Supreme Majlis of Nakhchivan Autonomous Republic was established Center of Nakhchivan Study.
     

Filologiya.Bədii ədəbiyyat

 
 
Book name: A.S.Qriboyedov: şair-diplomat  
Author:  Mirzəzadə Reyhan
Theme: Filologiya. Bədii ədəbiyyat/Ədəbiyyatşünaslıq
Publishing: Naxçıvan,Əcəmi
Page count: 120
Language: Azərbaycan dili
Publishing year: 2018
Information: Kitabda A.S.Qriboyedovun həyatı və yaradıcılığı haqqında oxuculara ətraflı məlumat verilmişdir.
Number of readings: 19