By the decree of 13-04/S dated February 17.2011 Chairman of the Supreme Majlis of Nakhchivan Autonomous Republic was established Center of Nakhchivan Study.
     

Filologiya.Bədii ədəbiyyat

 
 
Book name: Azərbaycanın böyük ədibi Cəlil Məmmədquluzadə  
Author:  Həbibbəyli İsa
Theme: Filologiya. Bədii ədəbiyyat/Ədəbiyyatşünaslıq
Publishing: yoxdur,yoxdur
Page count: 252
Language: Ərəb
Publishing year: 2008
Information: Kitabda Azərbaycanın böyük ədibi Cəlil Məmmədquluzadənin həyatı və fəaliyyəti haqqında məlumat verilmişdir.
Number of readings: 19