By the decree of 13-04/S dated February 17.2011 Chairman of the Supreme Majlis of Nakhchivan Autonomous Republic was established Center of Nakhchivan Study.
     

Filologiya.Bədii ədəbiyyat

 
 
Book name: Asim Yadigarın yaradıcılıq yolu  
Author:  Şirəliyeva Günay
Theme: Filologiya. Bədii ədəbiyyat/Ədəbiyyatşünaslıq
Publishing: Naxçıvan,Əcəmi
Page count: 168
Language: Azərbaycan dili
Publishing year: 2020
Information: Kitabda şair Asim Yadigarın çoxşaxəli və zəngin yaradıcılığına nəzər salınır, onun şeirləri, poemaları, dram əsərləri təhsilə cəlb olunur. Şairin yaradıcılığındakı əsas mövzular, onların bədii təqdim üsulları araşdırılır.
Number of readings: 19