By the decree of 13-04/S dated February 17.2011 Chairman of the Supreme Majlis of Nakhchivan Autonomous Republic was established Center of Nakhchivan Study.
     

İctimai və humanitar elmlər

 
 
Book name: Heydər Əliyev: "Biz Azərbaycan ərazisində ikinci bir erməni dövlətinin yaranmasına yol verə bilmərik"  
Author:  Heydər Əliyev irsi Beynəlxalq Elektron Kitabxanası
Theme: İctimai və humanitar elmlər/Hərbi elm. Hərbi iş
Publishing: Bakı,Əbilov, Zeynalov və oğulları
Page count: 472
Language: Azərbaycan dili
Publishing year: 2006
Information: Kitaba ATƏT-in 1994-cü ildə Budapeştdə, 1996-cı ildə Lissabonda və 1999-cu ildə İstanbulda keçirilmiş zirvə toplantılarının bəzi materialları daxil edilib.
Number of readings: 19