By the decree of 13-04/S dated February 17.2011 Chairman of the Supreme Majlis of Nakhchivan Autonomous Republic was established Center of Nakhchivan Study.
     

İctimai və humanitar elmlər

 
 
Book name: 1997-ci ildə Naxçıvan Muxtar Respublikasının sosial-iqtisadi inkişafı haqqında  
Author:  Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisi
Theme: İctimai və humanitar elmlər/İctimai elmlər bütövlükdə
Publishing: Naxçıvan,Əcəmi
Page count: 32
Language: Azərbaycan dili
Publishing year: 1998
Information: Kitabçada 1997-ci ildə Naxçıvan Muxtar Respublikasının sosial-iqtisadi inkişafı haqqında statistik məlumatlar verilmişdir.
Number of readings: 19