By the decree of 13-04/S dated February 17.2011 Chairman of the Supreme Majlis of Nakhchivan Autonomous Republic was established Center of Nakhchivan Study.
     

Filologiya.Bədii ədəbiyyat

 
 
Book name: "Mən özüm bilirəm nəçiyəm, nəyəm!"  
Author:  Araz Məmməd
Theme: Filologiya. Bədii ədəbiyyat/Ədəbiyyatşünaslıq
Publishing: Bakı,Çinar-Çap
Page count: 582
Language: Azərbaycan dili
Publishing year: 2006
Information: Kitabda müxtəlif şair və yazıçıların ustad şair Məmməd Arazın şeirləri haqqında fikirləri verilmişdir.
Number of readings: 19