By the decree of 13-04/S dated February 17.2011 Chairman of the Supreme Majlis of Nakhchivan Autonomous Republic was established Center of Nakhchivan Study.
     

Filologiya.Bədii ədəbiyyat

 
 
Book name: "Molla Nəsrəddin" necə yarandı  
Author:  Şərif Əziz
Theme: Filologiya. Bədii ədəbiyyat/Ədəbiyyatşünaslıq
Publishing: Naxçıvan,Əcəmi
Page count: 384
Language: Azərbaycan dili
Publishing year: 2009
Information: Əməkdar elm xadimi, professor Əziz Şərifin (1895-1988) "Molla Nəsrəddin" necə yarandı monoqrafiyasında Cəlil Məmmədquluzadənin həyatı və yaradıcılığının birinci dövründən (1869-1906) bəhs olunur.
Number of readings: 19