By the decree of 13-04/S dated February 17.2011 Chairman of the Supreme Majlis of Nakhchivan Autonomous Republic was established Center of Nakhchivan Study.
     

Mədəniyyət.Elm.Maarif

 
 
Book name: Arxiv işinin yaranma tarixi və arxivşünaslıq  
Author:  Cəfərov Fəxrəddin, Əliyev Məmməd
Theme: Mədəniyyət. Elm. Maarif/Muzey işi. Arxiv işi
Publishing: Bakı,ADPU-nun mətbəəsi
Page count: 104
Language: Azərbaycan dili
Publishing year: 2017
Information: Kitabda arxiv işinin tarixi, dünya arxivlərinin yaranması, keçdiyi yol izlənmiş, Qafqazda və Azərbaycanda arxivlərin tarixi, formalaşma mərhələləri diqqət mərkəzinə çəkilməklə arxivşünaslıq elminin əhəmiyyəti vurğulanmışdır.
Number of readings: 19